31 มีนาคม 2561
งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ทางจังหวัดพิษณุโลกได้จัดงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ขึ้น โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงนำมาซึ่งความรุ่งเรืองของสยามประเทศนานับปการ สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ในส่วนของเทศบาลเมืองอรัญญิก มีนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้แทนในการถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์