10 เมษายน 2561
งานทำบุญเมืองพิษณุโลก และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ช่วงเช้าวันที่ 10 เมษายน 2561 จังหวัดพิษณุโลก จัดงานทำบุญเมืองพิษณุโลก และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินเมืองพิษณุโลก และเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ที่นับถือและผู้อาวุโสของจังหวัด โดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เทศบาลเมืองอรัญญิก ยังได้ร่วมจัดซุ้มอาหารให้บริการภายในงานอีกด้วย