ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
14 ตุลาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 ตุลาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก (1)

6 ตุลาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก (2)

6 ตุลาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 3 รายการ

28 กันยายน 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลัง

30 สิงหาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 ชุด

30 สิงหาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก

30 สิงหาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 3 รายการ

23 กุมภาพันธ์์ 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E 4/2553

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มจักสานผักตบชวา

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มไข่เค็มกะทิ

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาด

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มโมบาย ปลาตะเพียน / ดอกไม้ปลาตะเพียน

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟ

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มลูกอมกะทิ

7 สิงหาคม 2552

งาขาวกระจก ลูกอมกะทิ

7 สิงหาคม 2552

พระพุทธรูปจำลอง โลหะปิดทอง ทองเหลือง เรซิ่น ฯลฯ

7 สิงหาคม 2552

เค้กคุกกี้สิงคโปร์