ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
29 พฤศจิกายน 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร เทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 1 คัน เลขที่ E 1/2560