ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
21 ธันวาคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 57 รายการ