ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
17 มกราคม 2560
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก