ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
7 กุมภาพันธ์์ 2560
ประกาศเทศบาลเมืงอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ