ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
25 ตุลาคม 2560
รายการส่องท้องถิ่นไทย "เทศบาลเมืองอรัญญิกและเทศบาลตำบลสนามคลี" ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560

รายการส่องท้องถิ่นไทย "เทศบาลเมืองอรัญญิกและเทศบาลตำบลสนามคลี" จังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560

รายการส่องท้องถิ่นไทย "เทศบาลเมืองอรัญญิกและเทศบาลตำบลสนามคลี" จังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560