ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
31 ตุลาคม 2560
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการ“สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560”

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการ“สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560”

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการ “สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560”

ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก ริมคลองโคกช้าง บริเวณเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3

ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ 

การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ และการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมลอยกระทง ณ คลองโคกช้าง สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก

เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงานของไทยสืบไป