ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
29 ธันวาคม 2560
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานและประชาชนควรงดปล่อยโคมลอย ปล่อยลูกโป่งและจุดพลุ หรือหากมีความจำเป็นขอให้ประสานกับท่าอากาศยานพิษณุโลกก่อนทำการปล่อยทุกครั้ง

ท่าอากาศยานพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานและประชาชนควรงดปล่อยโคมลอย ปล่อยลูกโป่งและจุดพลุ หรือหากมีความจำเป็นขอให้ประสานกับท่าอากาศยานพิษณุโลกก่อนทำการปล่อยทุกครั้ง

ท่าอากาศยานพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานและประชาชนควรงดปล่อยโคมลอย ปล่อยลูกโป่งและจุดพลุ หรือหากมีความจำเป็นขอให้ประสานกับท่าอากาศยานพิษณุโลกก่อนทำการปล่อยทุกครั้ง โดยประสานกับคุณศศนัฐ นุชนารถ หมายเลขโทรศัพท์ 081-5341015