ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
29 ธันวาคม 2560
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก จะเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก จะเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก(อาคารหลังเก่า) ชั้น 1 สอ

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก จะเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก(อาคารหลังเก่า) ชั้น 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 700 หรือ 055-301146