ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
28 มีนาคม 2561
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการน้ำประปาพื้นที่นอกเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการน้ำประปาพื้นที่นอกเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พ.ศ. 2561

เอกสาร : ปิดประกาศ