ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
11 มิถุนายน 2561
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย