ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
2 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลเมืองอรัญญิก : รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)

เทศบาลเมืองอรัญญิก : รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 055-377730 ต่อ 600 หรือ 091-8400295 ในวันและเวลาราชการ