ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
6 ธันวาคม 2561
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องเปิดประมูลเช่าพื้นที่อาคารจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม และของใช้เบ็ดเตล็ด

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องเปิดประมูลเช่าพื้นที่อาคารจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม และของใช้เบ็ดเตล็ด

เอกสาร :