ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
14 มกราคม 2562
การรับขึ้นทะเบียนประชากรสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

การรับขึ้นทะเบียนประชากรสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนประชากรสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลอรัญญิกที่มีสุนัขและแมว ให้มาขึ้นทะเบียนประชากรสัตว์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อาคารหลังเก่า) ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ในวันและเวลาราชการ เพื่อขึ้นทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 600 ในวันและเวลาราชการ