รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
17 กันยายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558