รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6 ตุลาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559