รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
30 มีนาคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)