รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
7 พฤษภาคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง