กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ต.อรัญญิก จำนวนผู้อ่าน 2793 คน

 

 


นายเฉลิมเกียรติ แก้วทิพย์
กำนันตำบลอรัญญิก

 
     

นายบุญทา   ศรีสำราญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

นางรัชนี  อ่อนยิ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

นายสุกิจ อยู่นิ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
     


นายบุญธรรม หนูเทศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นางพัชรินทร์ พึ่งไชย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายพศวีร์ ชุบสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

     

นางศจีรัตน์   ศรีคมขำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

ว่าที่ร้อยตรีชยพัฒน์ ดอนดีไพร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

นายสมพร เชยอรุณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์