กองสวัสดิการสังคม จำนวนผู้อ่าน 3006 คนนางสุพัตรา เนียมเครือ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
 
     
   

 
 
นางสุพัตรา เนียมเครือ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
 
     
 
นางณัฎฐณิชชา จารุกิตติ์พงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาวรัตนาภรณ์   กรแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
      
 
     

ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์