กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวนผู้อ่าน 3204 คนนางสาวศิริจันทร์  รุ่งยิ้ม 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

  ว่าง  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
     


นายณรงค์กร แสนสุข
 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ  

นางสาวจุฑารัตน์ ตันติวงศ์กานต์ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายทูล เถื่อนแท้
พนักงานขับรถยนต์ 
     

นายศิริวัฒน์ ศาลา
พนักงานขับรถยนต์

นายภิญโญ บุญทั่ง
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวทิติยา แสงรา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     

นายสุเมธ แสงเงิน
พนักงานขับรถยนต์

นายสมปอง แสงทับทิม
พนักงานขับรถยนต์

นายเชาวลิต แสงทับทิม
พนักงานทั่วไป
     

นายเอกพงษ์ ทองคำชัน
คนงานประจำรถขยะ

นายนเรศ โนรี
คนงานประจำรถขยะ

นายอรุณ โนรี
คนงานประจำรถขยะ
     

นายคมสัน ศรีสาตร์
คนงานประจำรถขยะ

นายสิน นำพา
คนงานประจำรถขยะ

นายสมปอง ศรีอ่อน
คนงานประจำรถขยะ
     

นายรำพึง บุญทั่ง
คนงานประจำรถขยะ

นางสาวศิริวรรณ น้อยโต
คนงานประจำรถขยะ
 
ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์