คณะผู้บริหาร จำนวนผู้อ่าน 5476 คน
 
นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
 
     


นายลักษ์  เสือเล็ก
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก


นางรัชฎาพร  พิมพา
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
     

นายวิศณุ  ศรีพิพัฒนกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

นางศจี ประเทืองสุข
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

นายมานะศักดิ์ ผูกพานิช
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์