สมาชิกสภา ทม.อรัญญิก จำนวนผู้อ่าน 2905 คน
 

นายสังวาลย์ นิลหิรัญ
ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก
 
     
 
นางธนาภรณ์   สังข์เงิน
รองประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก 

     

นายไพฑูรย์ ลาวเกษม
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1

นายประทุม ทองดอนกุ่ม
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1

นายวัฒนาพงศ์ ขวัญมนต์ชญา
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1
     

นางอรสา   ทองขาว
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1

นายศุภกร แพฎิษฐ์
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1

     

จ.ส.อ.ชูชีพ มีไชยโย
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2

นายเนตร สีพรม
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2


นายสมบูรณ์ อายุโย
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2

     

นางเบญจวรรณ สุริโย
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2

นางผกามาศ สถิตสุข
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2

     

นายชยันต์ มีเงิน
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3

ร.ต.หาญ กฤษณา
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3

นายมณฑล   สิงห์รอ
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3
     

นายสุเทพ จุลสุภา
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3

นางพิศมัย ขันแก้ว
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3

นางสมศรี ชุมพลศรี 
สมาชิกาสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3
ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์