เทศบาลเมืองอรัญญิกยินดีต้อนรับ

"บริหารโปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาอย่างยั่งยืน"ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานค่าดัชนีคุณภาพอากาศประจำวัน

รายงานเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์

ท่านสามารถทำรายงาน เรื่องต่างๆถึงเทศบาลเมืองอรัญญิก

รายงาน

20 มีนาคม 2566
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังนกแอ่น New

18 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2566 New

17 มีนาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่1/2566 New

20 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า หมู่บ้านปาล์มเพลส หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น. New

13 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 New

13 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก New

ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
20 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราษฎร์บำรุง 13/2 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) New

20 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยราษฎรบำรุง 16 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) New

23 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยราษฎร์บำรุง 16 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

23 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราษฎร์บำรุง 13/2 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

9 กุมภาพันธ์์ 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราษฎร์บำรุง 13/2 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
9 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างเหมาสำรวจและออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 3 หลัง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก New

7 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 New

3 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยสังข์เงิน หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

3 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สาระสำคัญโครงการวางท่อระบายน้ำถนน คสล. ซอยกิมฮวย หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

28 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 3 หลัง พร้อมอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาจง