เทศบาลเมืองอรัญญิกยินดีต้อนรับ

"บริหารโปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาอย่างยั่งยืน"ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์

ท่านสามารถทำรายงาน เรื่องต่างๆถึงเทศบาลเมืองอรัญญิก

รายงาน

23 มกราคม 2566
นักกีฬาฟุตบอล(พนักงานเทศบาลฯ) เข้ารายงานผลการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอกระชับมิตร อปท. ครั้งที่ 1 New

18 มกราคม 2566
เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 New

16 มกราคม 2566
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา New

26 มกราคม 2566
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศเจตนารมณืไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) New

25 มกราคม 2566
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 เพิ่มเติม New

24 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เรี่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก พ.ศ. 2566 New

ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
11 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเมนหลักในหมู่บ้านพงศ์ผกา 2 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

10 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 72 รายการ

7 ธันวาคม 2565

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเมนหลักในหมู่บ้านพงศ์ผกา 2 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

2 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเมนหลักในหมู่บ้านพงศ์ผกา 2 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอิลิกไนต์ 9 หมู่ที่ 10 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
26 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเมนหลักในหมู่บ้านพงศ์ผกา 2 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New

23 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงประปา หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง New

23 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซ.สามัคคี4/1-4/2 หมู่ที่ 9(ซอยร่มโพธิ์หลังโรงนม)ก.3.50-4.00ม.ยาว 332.00 ม.หนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,201ตร.ม.ต.อรัญญิกด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) New

23 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยไกรเดช (ข้างร้านเมือง) ก. 3.00-4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. ต.อรัญญิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New

23 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเจริญทรัพย์ หมูที่ 5 ก. 5.00 ม. ยาว 335.00 ม. หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,675 ตร.ม. ต.อรัญญิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New