ประวัติความเป็นมา เทศบาลเมืองอรัญญิก

ประวัติความเป็นมา


ตำบลอรัญญิก เป็นชื่อเรียกตามชื่อของหมู่บ้านอรัญญิก ซึ่งทำอาวุธขายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามตำนานเล่าขานกันว่า ชาวหมู่บ้านที่ได้ติดตามองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาเพื่อทำอาวุธให้พระองค์ ใช้ในการทำศึกสงครามจึงได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านอรัญญิกตามชื่อของหมู่บ้านเดิม ในประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่าวัดอรัญญิกและหมู่บ้านอรัญญิกมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เชื่อกันว่าเจดีย์วัดอรัญญิกนั้นได้สร้างขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก