10 กันยายน 2564
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2564 New

27 สิงหาคม 2564
โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม อบรมอาชีพระดับชุมชน

27 สิงหาคม 2564
จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

25 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลพุทธชินราชออกพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team)

24 สิงหาคม 2564
สภาเทศบาลเมืองอรัญญิก มีมติเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

19 สิงหาคม 2564
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษา ในสังกัดประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

13 สิงหาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

12 สิงหาคม 2564
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา เทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ให้การต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี คุณแสวง และคุณทุเรียน อุ่นเกตุ พร้อมครอบครัว ได้นำถุงยังชีพมามอบกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ 10 หมู่บ้าน

22 กรกฏาคม 2564
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองโคกช้าง และกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”

15 กรกฏาคม 2564
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก

14 กรกฏาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 มอบผลผลิตที่ได้จาก โครงการ "ทหารพันธ์ุดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ"

9 กรกฏาคม 2564
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 กรกฏาคม 2564
ประชุมผู้ทำสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 1)

7 กรกฏาคม 2564
ประชุมผู้ทำสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 2)

2 กรกฏาคม 2564
ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก ประจำปี พ.ศ. 2564

14 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายปัญญา วรรณบุตร ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อเตรียมจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

11 มิถุนายน 2564
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

10 มิถุนายน 2564
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมิถุนายน 2564

7 มิถุนายน 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

4 มิถุนายน 2564
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง เทศบาลเมืองอรัญญิกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 มิถุนายน 2564
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก swap เก็บตัวอย่างเชื้อ โควิด-19 จาก #คัสเตอร์พนักงานขายเครื่องกรอกน้ำ

28 พฤษภาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์เจลและแอลกอฮอล์สำหรับสถานศึกษา อบรมและสาธิตการทำเจลและสเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค

25 พฤษภาคม 2564
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญ ร่วมกับ กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ทหารมอบผักปลอดภัย ไร้สารพิษ เพื่อสุขภาพชีวิต ของประชาชน"

17 พฤษภาคม 2564
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าแสดงความยินดี แก่นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

17 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

11 พฤษภาคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งแรก

8 เมษายน 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564

6 เมษายน 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564

1 เมษายน 2564
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)

31 มีนาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564