3 ธันวาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 New

1 ธันวาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก New

26 พฤศจิกายน 2564
การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญิก New

24 พฤศจิกายน 2564
กิจกกรม Kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนาฯ New

23 พฤศจิกายน 2564
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) New

22 พฤศจิกายน 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 New

17 พฤศจิกายน 2564
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ

15 พฤศจิกายน 2564
เมื่อวันที่อาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยจัดกิจกรรม Workshop ทำเครื่องประดับจากลูกปัดต่างๆ

11 พฤศจิกายน 2564
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรม Workshop ผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ (การทำผ้ามัดยัอมในรูปแบบ Eco print ในเสื้อยืด)

10 พฤศจิกายน 2564
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

9 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรม Workshop การทำเทียนหอมแฟนซี ด้วยแม่พิมพ์เทียนสามมิติ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

4 พฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team) เข็มที่2 (แอสตร้าเซนเนก้า)

2 พฤศจิกายน 2564
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)

28 ตุลาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกรับมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องในฐานะส่วนราชการ/หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจังหวัดพิษณุโลก

20 ตุลาคม 2564
กิจกรรม การพัฒนาทักษะด้านการตลาดและบรรจุภัณฑ์ ในยุค Digital Marketing 2021

20 ตุลาคม 2564
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 6

13 ตุลาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับ กองทัพน้อยที่ 3 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 3 จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

8 ตุลาคม 2564
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

7 ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team)

6 ตุลาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

4 ตุลาคม 2564
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรม การเรียนรู้หลักการตลาด ในยุค Digital Marketing 2021 ณ ห้องประชุมชั้น2 เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

4 ตุลาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำโครงการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก

28 กันยายน 2564
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน Thai National Day

27 กันยายน 2564
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

27 กันยายน 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

22 กันยายน 2564
โรงพยาบาลพุทธชินราชออกพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team)

10 กันยายน 2564
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2564

27 สิงหาคม 2564
โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม อบรมอาชีพระดับชุมชน

27 สิงหาคม 2564
จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

25 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลพุทธชินราชออกพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team)