25 มกราคม 2561
ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบปีที่ 60

22 มกราคม 2561
ประชุมชี้แจงความคืบหน้าของโครงการหมู่บ้านมั่นคง เฟส 2 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

17 มกราคม 2561
กิจกรรมผู้สูงอายุเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2561

15 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะนิเทศการทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

13 มกราคม 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก

12 มกราคม 2561
ให้การต้อนรับข้าราชการใหม่สังกัดกองคลังและกองสวัสดิการสังคม

9 มกราคม 2561
พิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ จังหวัดพิษณุโลก

4 มกราคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี2561

4 มกราคม 2561
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

28 ธันวาคม 2560
เปิดจุดพักรถและบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

26 ธันวาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอรัญญิก

20 ธันวาคม 2560
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 46 ครบรอบ 52 ปี

20 ธันวาคม 2560
กิจกรรมกีฬาสี โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

19 ธันวาคม 2560
ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

19 ธันวาคม 2560
พิธีเปิด"โครงการว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 " ประจำปีงบประมาณ 2561

13 ธันวาคม 2560
ประชุมผู้จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล จปฐ.ตำบลอรัญญิก “ร่วมให้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นจริงเพื่อพัฒนาชีวิตของคนพิษณุโลก”

5 ธันวาคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2560
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวัคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560

22 พฤศจิกายน 2560
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสุนกิจกรรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

22 พฤศจิกายน 2560
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

6 พฤศจิกายน 2560
มอบเงินจากการจัดกิจกรรมโครงการ"สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560" ให้วัดสะพานสาม

6 พฤศจิกายน 2560
ผลการประกวด "ประดิษฐ์กระทง นางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ" ประจำปี 2560

3 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมโครงการ"สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560"

31 ตุลาคม 2560
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการ“สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560”

23 ตุลาคม 2560
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

20 กันยายน 2560
โครงการอบรม ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก

18 กันยายน 2560
ต้อนรับคุณกรณ์ตรวจเยี่ยมโครงการ English For All

6 กันยายน 2560
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและต้นกล้าดอกดาวเรืองแก่ประชาชน

30 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทม.อรัญญิก