27 กรกฏาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกก จังหวัดพิษณุโลก

26 กรกฏาคม 2565
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 กรกฏาคม 2565
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งที่ 6/2565

21 กรกฏาคม 2565
ประชุมชี้แจ้งนโยบายการดำเนินงาน พชอ.เมืองพิษณุโลก ปี 2565 และดำเนินงานในระดับปฐมภูมิประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเมืองพิษณุโลก

19 กรกฏาคม 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565

12 กรกฏาคม 2565
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเขื่อนขันธ์ และ วัดสะพาน 3 ตำบลอรัญญิก

12 กรกฏาคม 2565
พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 42

12 กรกฏาคม 2565
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

11 กรกฏาคม 2565
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเทพกุญชร (โคกช้าง) , วัดสระไม้แดง , วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลอรัญญิก

8 กรกฏาคม 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

7 กรกฏาคม 2565
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564

6 กรกฏาคม 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”

29 มิถุนายน 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” ณ บริเวณทางม้าลายโรงเรียนสะพานที่ 3

28 มิถุนายน 2565
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา

22 มิถุนายน 2565
มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาส ให้กับ นางสมศรี สิงห์รอ ประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

21 มิถุนายน 2565
พิธีเปิดให้บริการสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (อาคารหลวงปู่ทองดี อนีโฆ) ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

17 มิถุนายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

17 มิถุนายน 2565
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก

16 มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”

10 มิถุนายน 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

10 มิถุนายน 2565
นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และเครื่องมือ ในการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมและพาดไปยังบ้านเรือนประชาชนทำให้ได้รับความเดือดร้อน

8 มิถุนายน 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”

4 มิถุนายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @ เมืองสองแคว” ณ บริเวณด้านหน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

3 มิถุนายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

3 มิถุนายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

2 มิถุนายน 2565
ประชุมสนับสนุนเครือข่ายเทศบาลเมืองอรัญญิก

1 มิถุนายน 2565
ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้าย และข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

31 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกก จังหวัดพิษณุโลก

25 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

24 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก