3 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมโครงการ"สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560"

    เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการนำของนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองอรัญญิก ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมโครงการ"สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560" ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก ริมคลองโคกช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บรรยากาศภายในงานคึกคักไปด้วยผู้ที่มาร่วมชมการประกวดและการแสดงบนเวที และผู้ที่มาลอยกระทง ณ คลองโคกช้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้งนี้เทศบาลเมืองอรัญญิกได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมาร่วมงานและร่วมสืบสานประเพณีกันอย่างอบอุ่นคึกคัก เทศบาลเมืองอรัญญิกขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ครับ