6 พฤศจิกายน 2560
มอบเงินจากการจัดกิจกรรมโครงการ"สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560" ให้วัดสะพานสาม

    วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายสำรวย ศรีโห้มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายกระทงและพวงมาลัย ในงาน"สืบสานวันลอยกระทง ประจำปี 2560"ของเทศบาลเมืองอรัญญิก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ไปมอบให้กับวัดสะพานสาม หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิกโดยมีพระอาจารย์วิรัช อธิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดสะพานสาม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปทำนุบำรุงวัดสะพานสาม เพื่อประกอบศาสนกิจ และเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนหมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิกสืบไป