5 ธันวาคม 2560
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวัคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560

    เทศบาลเมืองอรัญญิกจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บริเวณสวนสาธารณเทศบาลเมืองอรัญญิก (ริมคลองโคกช้าง) และบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก และประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวัคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560