18 กันยายน 2560
ต้อนรับคุณกรณ์ตรวจเยี่ยมโครงการ English For All
เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ร่วมให้การต้อนรับนายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการการสอนทักษะภาษาอังกฤษ English For All ที่โรงเรียนสะพานที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการ โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษจากคุณครูชาวฟิลิปปินส์ จำนวน 5 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้เด็กๆสามารถพูดและสือสารภาษาอังกฤษได้ดี เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก