20 ธันวาคม 2560
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 46 ครบรอบ 52 ปี
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน 46 ครบรอบปีที่ 52 ณ กองบังคับการกองบิน 46 โดยมีนาวาอากาศเอกกฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานในพิธี