28 ธันวาคม 2560
เปิดจุดพักรถและบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายรนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิด"จุดพักรถและจุดบริการประชาชน" และ "จุดตั้งด่านชุมชน" ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ในโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ณ บริเวณถนนมิตรภาพ(พิษณุโลก-หล่มสัก) และบริเวณถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 (รวม 7 วัน) และหากพี่น้องประชาชนต้องการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือเหตุเพลิงไหม้ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 055-377730 ต่อ 199 หรือ 055-378199 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอรัญญืก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง