4 มกราคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี2561
วันที่ 4 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดเทพกุญชร(โคกช้าง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2561 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก