9 มกราคม 2561
พิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 9 มกราคม 2561 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยข้าราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภคพงศ์ ทวิภัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี โดยมีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกกล่าวเทวดา พระสงฆ์ 5 รูป ประกอบพิธีสวดถอนพระเมรุมาศจำลองและทุบนำฤกษ์เพื่อรื้อถอน เมื่อรื้อถอนเสร็จอันเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร พระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพานพุ่มฯ ไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกต่อไป