13 มกราคม 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน และนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก นิทรรศการสำหรับเด็ก จำนวน 5 นิทรรศการ ซุ้มเกมการละเล่นชิงของรางวัล กิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัล มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กฟรี จากโรงน้ำดื่มร่มโพธิ์ศรี และการตอบคำถามแจกของขวัญของรางวัลมากมาย บรรยากาศสนุกสนานคึกคักไปด้วยเด็กและเยาวชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
คำขวัญวันเด็ก ปี 2561 " รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"