21 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

เนื่องด้วยวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เทศบาลเมืองอรัญญิกจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก ริมคลองโคกช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยได้นำ"ต้นรวงผึ้ง" ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 และ"ต้นทองอุไร" ซึ่งเป็นไม้มงคล นำมาปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับพื้นที่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิกอีกด้วย