3 มิถุนายน 2562
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยข้าราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยพิธีประกอบด้วย การเดินขบวนเทิดพระเกียรติ ซึ่งเทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมริ้วขบวนที่ 2 ณ บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้าร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ต่อด้วยพิธีถายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก