31 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก และผู้นำท้องที่ตำบลอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี