6 กันยายน 2560
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและต้นกล้าดอกดาวเรืองแก่ประชาชน
เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลอรัญญิก ทั้ง 10 หมู่บ้าน พร้อมทั้งได้นำต้นกล้าดอกดาวเรืองที่ทางเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ทำการเพาะพันธุ์เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลอรัญญิกและเพื่อนำไว้ประดับตกแต่งพระเมรุมาศ ณ วัดหนองบัว ตำบลอรัญญิก ที่จะเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอเมืองพิษณุโลก ในพระราชพิธีถวายพระเลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้ และยังได้มอบให้กับประชาชนตำบลอรัญญิกเพื่อนำไปปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงในดวงใจของปวงชนชาวไทย