6 มิถุนายน 2562
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงนโยบาย แนวทาง การบริหารงาน และจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบและนำไปปฎิบัติร่วมกันต่อไป