10 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลอรัญญิก บุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก และประชาชนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ณ สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พลตรี ธัฐธร ศรศาตร์ปรีชา เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธีฯ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และบริเวณคลองระบายน้ำโดยรอบที่มีวัชพืชขึ้นรกหนาแน่น และเพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดตา และสวยงามมากยิ่งขึ้น