15 กรกฏาคม 2562
พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 39

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วม พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 39 ณ กองบังคับการ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี สำหรีับพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 39 จัดขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ข้าราชการ และครอบครัว พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา ตลอดจนข้าราชการของหน่วยงานที่ล่วงลับไปแล้ว อีกด้วย