26 กรกฏาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้น โดยได้ดำเนินโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาคัดเลือก และกำหนดให้สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก (ริมคลองโคกช้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 1 ใน 10 ของจังหวัดพิษณุโลก และเป็น 1 ใน 2 สวนสาธารณะระดับอำเภอเมืองพิษณุโลก

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิด "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมทาสีซุ้มนั่งเล่น ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะ และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

สำหรับการแต่งกายของประชาชนจิตอาสาให้ท่านแต่งกายด้วย ชุดจิตอาสาพระราชทาน สำหรับการแต่งกายของประชาชนทั่วไปให้ท่านแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนเหลือง