28 กรกฏาคม 2562
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.50 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ โดยภายในงานประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล, พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีลงนามถวายพระพร ฯลฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษาต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

(ขอบคุณภาพบางส่วนจาก สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก)