2 กรกฏาคม 2562
ต้อนรับนักพัฒนาชุมชนคนใหม่และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ นำโดยนายอภิชาติ ปานจักร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ซึ่งได้เดินทางมาส่งตัว นางสาวดวงดาว เษตรพงษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ซึ่งได้โอนย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งเป็นนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับ