6 สิงหาคม 2562
สำรวจการกำจัดผักตบชวาบนพื้นน้ำคลองโคกช้าง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองอรัญญิก ลงเรือสำรวจการกำจัดผักตบชวาบนพื้นน้ำคลองโคกช้าง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยเทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับกรมเจ้าท่า ได้ทำการกำจัดผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ทำลายทัศนียภาพและไม่ทำให้น้ำในคลองเน่าเสีย